2024-06-05 11:15:00 – EURYTMICKÉ PŘEDSTAVENÍ ŽÁKŮ WALDORFSKÉ ŠKOLY BRNO

středa 5.6. 2024 11:15

EURYTMICKÉ PŘEDSTAVENÍ ŽÁKŮ WALDORFSKÉ ŠKOLY BRNO

Žáci sedmých tříd představí dvě balady od Jana Nerudy a dynamicky uchopenou báseň Čarodějův učeň z pera J. W. Goetha. Část žáků deváté třídy uvede autorskou práci „Harry Potter v básni“. S autorským textem vystoupí také studenti prvního ročníku lycea, stejně jako studenti ročníku druhého, kteří zpracovali dvě větší témata: bajku „Zvířátka a touha po poznání“ studentky Kristýny Strážnické a westernově laděný příběh „Lotr Lotrando“ Lukáše Klepsy.


Více informací: https://waldorf-brno.cz/zakladni-skola/