PRO ŠKOLY

Integrace je legrace

Integrační a integrovaná představení pro školy u nás realizují a na míru domlouvají a připravují:

Divadlo ALDENTE – soubor angažující herce s Downovým syndromem. V BARCE realizují Antigonu (Sofokles) nebo představení Nevěsty (kompilát erbenovských balad), vhodné pro žáky 2. stupně a střední školy.

Spolek OUKEJ – nabízí představení, v nichž vystupují a s dětmi následně ve workshopech pracují lidé se sluchovým postižením. Soubor nabízí jak pohádky pro nejmenší (MŠ), tak i pro první stupně ZŠ i představení Hrdinky?! pro druhý stupeň ZŠ o hluchoslepé studentce Harvardovy univerzity Hellen Kellerové.

Dramatická dílna Centra Kociánka – projekt Cirkus Kociáno: spolupráce dětí z vaší školy a dětí z Centra Kociánka s různými typy hendikepu na představení (časová dotace 3 vyučovací dny, vhodné pro žáky 2. stupně)

Jsme místem pro vaše projekty

Pronajmout divadelní sál pro celou školu nebo pro jednotlivé třídy? Uspořádat přehlídku divadlení práce jednotlivých tříd, závěrečnou akademii nebo představení školního dramatického kroužku v profesionálním divadle? Dostupný prostor je právě Divadlo BARKA. Nabízíme i služby profesionálních osvětlovačů, technickou podporu při vzniku i realizaci představení. Můžete se inspirovat…

Festival anglického divadla BiGy

Divadlo, angličtina, spolupráce v týmu a trénink pro život potřebných dovedností. To vše v sobě spojuje projekt Biskupského gymnázia, který už několik let umožňuje žákům všech svých tříd předvést svá natrénovaná představení rodičům i kamarádům v profesionálním divadelním prostředí. Výsledky jsou pak díky atmosféře i kvalitní jevištní technice velmi zdařilé a vzpomínky na tento studijní projekt trvalé.

Mezinárodní festival německého studentského divadla Drehbühne Brno

Studenti germanistiky z různých vysokých škol v ČR i hosté ze zahraničních univerzit se potkávají v Brně a prostřednictvím divadla navazují kontakty, spolupráci, sdílí své zkušenosti a získávají další. Festival organizuje divadelní spolek Gruppe07 při FF MU.

Listování s Lukášem Hejlíkem či jiné vzdělávací pořady

Pokud chcete pozvat soubor/umělce pro své žáky, nemusíte se omezit na svou tělocvičnu, je možné si pronajmout i divadlo, žáci i vystupující tak získají opravdový divadelní prožitek. Takto si u nás prostory pronajímá třeba Gymnázium Slovanské náměstí a zve k sobě Lukáše Hejlíka a jeho herecké kolegy v projektu Listování, představení u nás realizuje i např. projekt The Bear Theater.

Z našeho e-mailu:

Kontakt pro vás:

Zdeňka Vlachovská
barka@divadlobarka.cz
tel.: 608 635 557