Finanční sbírka

Číslo účtu Divadla BARKA, z.ú.: 2302379553/2010

Divadlo BARKA, otevřený kulturní prostor bez bariér, je nezisková organizace financovaná prostřednictvím nestálých grantů z veřejného rozpočtu. Je odkázána na příjmy z podnájmu, na který mnohdy integrované soubory a benefiční projekty nemají prostředky. Na dofinancování tohoto charitativního provozu potřebujeme nezbytně pomoc donátorů, mecenášů, lidí, kteří chápou a vnímají smysl a důležitost existence takového kulturního prostoru.

Pomoc může být totiž různá. Potřebujeme:

Na co peníze využijeme?

Kolik co zhruba stojí?

Nesmírně tedy děkujeme za jakoukoliv pomoc! P.S. Potvrzení o daru pro účely daňových odpisů není problém. Stačí napsat na barka@divadlobarka.cz.