BARKA byla…

Historii budovy, kde sídlí Divadlo BARKA, odstartoval rok 1924, kdy proběhlo slavnostní položení základního kamene, o rok později byla podle projektu architekta Josefa Nováka, vítěze architektonické soutěže, budova nově vzniklého Husova sboru Církve československé husitské dostavěna. Dvoupatrová konstruktivistická stavba na roku ulic Svatopluka Čecha a Charvatské byla slavnostně otevřena 25. října 1925 za přítomnosti patriarchy Karla Farského a olomouckého biskupa Josefa Rostislava Stejskala.

V prvním patře se nachází bohoslužebna s oltářem a v přízemí byl vystavěn jednoduchý divadelní sál s podiem. Nároží stavby je tvořeno výraznou věží se schodištěm. Průčelí se pyšní zápisem v seznamu kulturních památek České republiky.

DIVADELNÍ SÁL

Původně byl využíván sborem a fungovaly zde například církví organizované folklorní, taneční a ochotnické spolky. Těmi byl sál využíván do války, po ní byla církev ostře sledovaná a její činnost tehdejším režimem výrazně omezovaná – divadelní sál tak nebyl nějakou dobu využíván vůbec. Budova však i přes tuto perzekuci zůstala v majetku spolku po celou dobu bývalého režimu až do dnešních dnů.

V 60. letech se také výrazně změnila míra využití divadla. Operní režisér Miloš Wasserbauer založil Operní studio pro studenty JAMU a od roku 1961 začali divadelní sál využívat. Vše skončilo rokem 1970, kdy Miloš Wasserbauer zemřel, s jeho odchodem se aktivita výrazně utlumila a v divadle bylo během sezóny jen několik představení.

Významné proměny sálu odstartoval před pár desítkami let požár, který vzplanul pod jevištěm. Následovala přestavba – zvětšení podia, vytvoření orchestřiště, elevace hlediště, přístavba zázemí – šaten, kostymérny a maskérny. Nadále zde fungovala Komorní opera Hudební fakulty JAMU, která zde uváděla svá představení do roku 2012 na základě smluvních vztahů s Ligou vozíčkářů.

1994 – LIGA VOZÍČKÁŘŮ

Zlomovým byl rok 1994 – od jeho července doslova „vstupuje na scénu“ Liga vozíčkářů, která si divadlo pronajímá, částečně rekonstruuje zázemí pro soubory i diváky a zakládá v něm své kulturní zařízení – Bezbariérové divadlo BARKA. Liga vozíčkářů, dříve jako občanské sdružení, poskytovatel sociálních služeb, provozovalo divadlo, aby lidé s hendikepem měli díky jejím službám nejen zajištěnou asistenci a kompenzační pomůcky jako primární potřeby, ale aby také mohli uplatnit svůj potenciál a osobnostně růst. A k tomu je potřeba mít kde…

2014
VZESTUP INTEGROVANÉ TVORBY

Divadlo oslavilo 20 let existence a vznikl první ročník FEST INu, festivalu integrované tvorby. Od této doby lze datovat intenzivnější působení integrovaných souborů a společnou prezentaci jejich tvorby veřejnosti.

2024
Divadlo BARKA, z.ú.

V roce 2022 došlo k založení Divadla BARKA, z.ú. a od roku 2024 už provoz Divadla BARKA převzala právě tato vzniklá instituce, která na dosavadní realizaci projektu plně navazuje – ideově, obsahově, personálně…

Pokračujeme i díky trvalé spolupráci s majitelem budovy (Církev československá husitská), veřejnými donátory (MK, JMK, Město Brno, Městská část Brno-Královo Pole atd.), firmami a individuálními dárci. Děkujeme, jedeme dál!