Divadlo BARKA je

OTEVŘENÝ

Divadlo BARKA je dostupné všem, kteří chtějí využít jeho zázemí pro tvorbu, seberealizaci, pro umělecká představení i akce komunitního či informačního rázu. BARKA je otevřená všem druhům umění bez ohledu na to, jací herci, tanečníci či hudebníci v ní vystupují, zda mají dlouholeté zkušenosti nebo začínají, jestli mají hendikep fyzický, mentální či psychický, jsou-li třeba členy etnické menšiny anebo se věnují netradičním či cizojazyčným žánrům a projektům apod. Společně hledáme cestu, jak vaše kulturní projekty realizovat.

KULTURNÍ

Kromě seberealizace v práci, v soukromém životě a ve sportu, je důležitou součástí každého z nás i vyjádření se prostřednictvím uměleckých disciplín. Kulturní tvorba je povznášející, dokáže vybičovat lidi ke skvělým výkonům na jevišti i v zákulisí. Má i široký přesah do běžného života – v motivaci, aktivitě, posílení sebevědomí, v hledání přátel.

PROSTOR

Jsme nejen jeviště o rozměrech zhruba 9 x 9 metrů, hlediště a zázemí pro umělce. Jsme prostorem pro setkávání, navazování kontaktů, jsme prostorem pro tvůrčí inspiraci. Jsme místem, kam se můžete vracet, kde najdete porozumění i radu. Jsme místem, ve kterém se odrážejí tři desítky let „řádění“ múz, kde každý umělec v něm zanechává otisk své osobnosti.

 

BEZ BARIÉR

Bez jakýchkoliv bariér. Vystupují i u nás lidé s tělesným, mentálním i smyslovým postižením, cizinci, jiných etnických skupin. Naše prostory jsou vhodné pro začínající umělce i profesionály. Podporujeme jejich přirozené setkávání se i uměleckou spolupráci.

Máte chvilku? Koukněte na film.

BARKA V ČÍSLECH

Divadelní sál a jeho příslušenství s kapacitou 150 diváckých míst a s jevištěm 9×9 metrů slouží svým zázemím zhruba 40 souborům ročně. Celoroční provoz amatérského alternativního divadelního prostoru umožňuje zrealizovat během roku téměř 100 představení a 1500 hodin zkoušek. Práh divadla překročí průměrně 9 000 diváků. Na prknech BARKY se realizují amatérské i poloprofesionální soubory, integrované soubory, kde hrají či tančí zdraví i lidé s postižením, odehrávají se tu přednášky, koncerty, festivaly v několika jazycích apod.

FINANCOVÁNÍ PROVOZU

Jsme samostatnou neziskovou organizací, nejsme příspěvková kulturní instituce. Hlavním zdrojem příjmů je podnájem prostor souborům. Mnoho z nich však nemá možnost prostory plnohodnotně zaplatit – podporujeme podmínkami na míru v trvalé práci integrované soubory i benefiční projekty. Mezi našimi donátory a podporovateli jsou především Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Městská část Brno-Královo Pole, Státní fond české kultury a nadace Život umělce. Dále jsme odkázaní na pomoc firemních i individuálních dárců, na práci dobrovolníků. Zajišťujeme provoz s minimálními náklady, zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením (tělesným, duševním). Velkou pomocí jsou i přátelské podmínky nájmu ze strany majitele budovy Československé církve husitské. Velmi děkujeme všem, kteří nás podporují a jsou tak součástí příběhu Divadla BARKA.