ORBITA

Spolek ORBITA je kolektiv nezávislých umělců, kteří tvoří v oblasti pohybu, tance a performance. Zaměřuje se na tvorbu autorských projektů, výuku tance, taneční výzkum a budování taneční komunity. Ve spolupráci s českými i zahraničními umělci různých oborů vytváří interdisciplinární díla, která uvádí převážně v Brně.

Součástí je i projekt integrované skupiny, která se pravidelně schází a trénuje v BARCE a bere mezi sebe tanečníky s tělesným i mentálním postižení, tanečníky různých tělesných kondic i zkušeností.