DS OUKEJ

Divadelní spolek OUKEJ vznikl na podporu umělecké a vzdělávací činnosti studentů a absolventů oboru Výchovná dramatika pro Neslyšící na DIFA JAMU v Brně.

Hlavní činností spolku je realizovat uměleckou divadelní tvorbu neslyšících i slyšících profesionálů, edukace a podpora neslyšících žáků v inkluzivním vzdělávání i jejich slyšících spolužáků, rozvoj českého znakového jazyka a jeho osvěta. Spolek se tedy kromě divadelních představení pro děti, mládež i dospělé zaměřuje také na tvorbu workshopů dramatické výchovy; spolupráci na výukových oporách; podporu neslyšících dětí a jejich rodin; zmírňování a odstraňování komunikačních bariér mezi neslyšícími a slyšícími za využití divadelních postupů.

Součástí spolku OUKEJ je také skupina zaměřující se na umělecké tlumočení hudby a divadla do ČZJ – Hands Dance.