A proč ne?

Taneční skupina A proč ne? vznikla v roce 1996 a po celou dobu působení úzce spolupracuje se Střední školou F. D. Roosevelta v Brně. Souborem prošly desítky žáků i absolventů této školy, tanečníci tvoří a vystupují pod vedením Mgr. Jany Malivánkové. Soubor vystupuje v BARCE především na říjnové přehlídce FEST IN s komponovaným večerem složeným s výstupů tanečníků, hudebníků i dalších spolupracujících umělců. Skupina A proč ne? spolupracuje s BARKOU i při benefičních akcích a na příměstských táborech.