Už jen krůček ke grantu a vaše pomoc navíc!

Děkujeme všem hlasujícím, kteří nám umožnili získat Divokou kartu v soutěži projektu ČSOB pomáhá regionům. Můžeme nyní soutěžit dál a pokusit se získat částku až 50 000 Kč. Podle pravidel soutěže k tomu potřebujeme příspěvek od drobných dárců. Minimum je 5 000 Kč. Pomůžete nám vybrat tuto částku?

Barku je možné podpořit prostřednictvím zaslání finanční částky na řádně registrovanou veřejnou sbírku Fóra dárců, č. účtu1017777101/0300 pod variabilním symbolem 20171105 (variabilní symbol je nutný!). Čím více peněz vybereme, tím víc dostaneme z fondu projektu. Je možné, že dosáhneme na částku 50 000 Kč! Vybírá se však jen do 26.5.2017.

Částku můžete darovat i prostřednictvím portálu Klikni a daruj.

 

Abychom dosáhli na grant alespoň 25 000 Kč, potřebujeme pomoc drobných dárců. Jste to třeba vy...

Abychom dosáhli na grant alespoň 25 000 Kč, potřebujeme pomoc drobných dárců. Jste to třeba vy…

Další informace: Je možné dárci vystavit i Potvrzení o přijetí daru, musí však zaslat peníze prostřednictvím stránky ČSOB (link níže) – přes tzv. mechanismus Klikni a Daruj, vyplnit údaje a zaškrtnout, že chce vystavit Potvrzení o daru! Potvrzení bude vystavovat Liga, a to v průběhu měsíce června. Na Klikni a Darujse dostanete prostřednictvím kliknutí na oranžové tlačítko s výši příspěvku na http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/jihomoravsky/2016648/divadlo-barka. Platba se automaticky spáruje s Barkou a darovaná částka se obratem připíše k projektu.

Děkujeme za Vaši stálou pomoc a přízeň!