Soubory

Divadlo BARKA poskytuje během roku zázemí zhruba 70 unikátním souborům, uskupením či organizací. Zhruba 40 souborů se pak účastní různých přehlídek a festivalů. Věděli jste, že například v roce 2018 jsme umožnili celkem 132 představení, z toho 18 premiér, 8 festivalů a přehlídek, 1 420 hodin zkoušek souborů, návštěvnost 9 880 diváků? 

Pravidelně u nás vystupují a zkouší tyto divadelní soubory:

Divadlo Járy Pokojského

integrovaný divadelní soubor angažující herce s tělesným postižením pod hlavičkou Archa community
facebookové stránky souboru: Divadlo Járy Pokojského

 

Proty boty

integrovaný taneční soubor angažující lidi s tělesným postižením
webové stránky souboru: www.protyboty.cz

 

SEtkání

integrovaná taneční skupina pod hlavičkou Orbita.space
facebookové stránky souboru: Orbita.space

 

Filigrán

taneční soubor (moderní a výrazový tanec)
webové stránky souboru: www.natrikrat.cz

 

SUUD- Soubor Unikátně Unylých Divadelníků

amatérský divadelní soubor z Brna
webové stránky souboru: www.suud.cz

 

Divadélko Fortel

integrovaný divadelní soubor angažující nevidomé herce pod hlavičkou Kulturní asociace Nová akropolis
facebookové stránky souboru: Divadélko Fortel