Soubory

 • Divadlo Járy Pokojského – integrovaný divadelní soubor angažující herce s tělesným postižením
  webové stránky souboru: www.archa-community.cz
 • Proty boty – itengrovaný taneční soubor anagžující lidi s tělesným postižením
  webové stránky souboru: www.protyboty.cz
 • Filigrán – taneční soubor (moderní a výrazový tanec)
  webové stránky souboru: www.natrikrat.cz
 • SUUD – amatérský divadelní soubor z Brna
  webové stránky souboru: www.suud.cz