Barka je…

…OTEVŘENÝ

DSC_0025

Divadlo Barka je dostupné všem, kteří chtějí využít jeho zázemí pro tvorbu, seberealizaci, pro umělecká představení i akce komunitního či informačního rázu. BARKA je otevřená všem druhům umění bez ohledu na to, jací herci, tanečníci či hudebníci v ní vystupují, zda mají dlouholeté zkušenosti nebo začínají, jestli mají hendikep fyzický, mentální či psychický, jsou-li třeba členy etnické menšiny anebo se věnují netradičním či cizojazyčným žánrům a projektům apod.

…KULTURNÍ 

DSC_6458

Kromě seberealizace v práci, v soukromém životě a ve sportu, je důležitou součástí každého z nás i vyjádření prostřednictvím uměleckých disciplín. Kulturní tvorba je povznášející, dokáže vybičovat lidi ke skvělým výkonům na jevišti i v zákulisí. Má i široký přesah do běžného života – motivace, aktivita, sebevědomí, přátelé. Tyto momenty jsou ještě zesíleny hendikepem umělce.   V takovém případě je umělecká sebereflexe ještě důležitější. To vše prostřednictvím kulturních aktivit podporuje i Barka.

…PROSTOR

DSC_6144

Jsme nejen jeviště o rozměrech zhruba 10 x 10 metrů, hlediště a zázemí pro umělce. Jsme prostorem pro setkávání, navazování kontaktů, jsme prostorem pro tvůrčí inspiraci. Jsme místem, kam se můžete vracet, kde najdete porozumění i radu, kde najdete ochotný personál a podporu pro váš projekt. Jsme místem, ve kterém se odrážejí dvě desítky let „řádění“ múz, kde každý herec, hudebník či tanečník v něm zanechává otisk své osobnosti.

…LIGY VOZÍČKÁŘŮ

08

 

Brněnská nezisková organizace Liga vozíčkářů si klade za cíl podporovat potenciál v lidech s postižením, aby mohli žít dle svých představ. Proto provozuje už dvacet let i divadlo Barka. Podpora volnočasových kulturních realizací do pestré škály aktivit Ligy patří, a vytváří tak ucelenou nabídku lidem, kteří žijí s různými druhy hendikepu a musí se často potýkat s mnohými překážkami v životě. Liga vozíčkářů sídlí v Brně na Vinohradech, svou významnou aktivitu má i v brněnské městské části Královo Pole – v Divadle BARKA.

 

Barka v číslech

aa_IMG_3759_resize

Divadelní sál a jeho příslušenství s kapacitou 150 diváckých míst a s jevištěm 9×9 metrů slouží svým zázemím zhruba 40 souborům ročně. Celoroční provoz amatérského alternativního divadelního prostoru umožňuje zrealizovat během roku téměř 100 představení a 1500 hodin zkoušek. Práh divadla překročí průměrně 9 000 diváků. Na prknech Barky se realizují amatérské i poloprofesionální soubory, integrované soubory, kde hrají či tančí zdraví i lidé s postižením, odehrávají se tu přednášky, koncerty, festivaly v několika jazycích apod.