Název, logo, stránky. BARKA má novou tvář!

Je to už dvacet let, co vznikla BARKA. K takovému jubileu si zaslouží pořádný dárek. Nic nesluší divadlu, které je při síle a ve kterém vzniká tolik dobrých divadelních kusů, tak, jako nové logo a nový vizuál.

Děkujeme grafiku Josefu Petlachovi, který ve svém volném čase nový koncept vytvořil. Jeho portfolio najdete na www.josefpetlach.cz.

Co se se startem oslav narozenin mění?

Název

Z Bezbariérového divadla Barka se stává Divadlo BARKA – otevřený kulturní prostor Ligy vozíčkářů.

Proč? Fyzické bariéry už nejsou stěžejní. V Barce vystupují různá uskupení, kterým je Barka bez výhrad otevřená. Etnické minority, senioři, děti, amatéři, poloprofesionálové, hudebníci, herci, tanečníci. Důležité je, aby lidé měli chuť tvořit a měli kde tvořit. Všichni se zde potkávají a spolupracují.

Ligu vozíčkářů v názvu zvýrazňujeme proto, že Barka patří do jejich aktivit nejen organizačně a finančně, ale především zapadá do jejího poslání, do jejich cílů. A Barka je na Ligu náležitě hrdá.

Logo

Nové logo je svěží, otevřené, má v sobě mnoho významů.

ZNAK

barka-facebook-profil-foto-01

–   OTEVŘENÝ PROSTOR
–   PROSTOR BEZ BARIÉR
–   VNITŘEK ZNAČKY SYMBOLIZUJE DIVADLO (KLAUNSKÝ
NOS, KOLEM KTERÉHO JE BARIÉRA, ALE NENÍ UZAVŘĚNÁ)
–   SYMBOL INVALIDNÍHO VOZÍKU

KOMPLETNÍ LOGO

Další příklad použití:

barka_logo_final3

Webové stránky

Už tyto stránky, které prohlížíte, jsou vizitkou tohoto nového kabátu. Najdete zde všechny potřebné informace, přehledný program, kontakty, aktuality ze života Barky i možnosti, jak své divadlo podpořit.